CESTA KU ŠŤASTIU

Človek ovplyvňuje mnoho ľudí. A jeho vplyv je dobrý alebo zlý.
Nepodceňujte účinok, ktorý môžete na druhých mať.“

Čo je cesta ku šťastiu ...

Ceste ku šťastiu je morálny kódex, ktorý je založený na zdravom rozume. Po prvýkrát bola vydaná v roku 1981 a jej účelom je zastaviť morálny úpadok spoločnosti a obnoviť integritu a dôveru u človeka.

Cesta ku šťastiu vypĺňa morálne vákuum v čoraz viac materialistickej spoločnosti. Obsahuje 21 základných princípov, ktoré môžu nasmerovať kohokoľvek ku kvalitnejšiemu životu. Tým, že je úplne nereligiózna a nepredpojatá, môže sa ňou riadiť úplne každý, kto si chce zlepšiť svoj osobný život a životy iných vo svojom okolí, bez rozdielu rasy, farby pleti alebo vierovyznania. 

Vplyv Cesty ku šťastiu sa však znásobuje rozsiahlou distribúciou z ruky do ruky, od jednotlivca k jednotlivcovi. Keďže konanie tých, ktorí sa nachádzajú v našom okolí, môže značne ovplyvniť náš život, každý z nás zlepšuje svoje vlastné prežitie tým, že poskytne výtlačok brožúrky Cesta ku šťastiu priateľom, známym a členom rodiny. Je to spôsob, ako ukázať ostatným cestu, ako lepšie prežiť a viesť šťastnejšie životy. Oni môžu následne dať výtlačky knihy tým, ktorých životy ovplyvňujú, a povzbudiť ich, aby sa k svojim druhom správali láskavo, so súcitom a rešpektom.

21 morálnych pravidiel ...

Naše úspešné projekty a výsledky

„Človek môže mať niekedy pocit, že veci zašli tak ďaleko, že je príliš neskoro, aby s nimi niečo robil a že jeho doterajšia cesta je tak zamotaná, že nemá žiadnu šancu vytýčiť si akúkoľvek budúcu cestu, ktorá by bola iná: na vašej ceste vždy existuje bod, v ktorom si môžete nakresliť novú cestu. A snažiť sa po nej kráčať.
Neexistuje žiaden živý človek, ktorý
by nemohol začať odznova.“

Vzdelávacie materiály Cesta ku Šťastiu

VŠETKY MATERÁLY

„Jediné, čo musíte urobiť, je nechať Cestu ku šťastiu prúdiť do spoločnosti. Ako jemný olej rozptýlený po rozbúrenom mori, bude pokoj prúdiť ďalej a ďalej.“

Kniha Cesta ku šťastiu

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

Cesta ku šťastiu – Príručka pre vyučujúceho

Príručka pre vyučujúceho je veľmi hodnotný vzdelávací nástroj. Vyučujúcemu presne opisuje, ako má postupovať, keď učí svojich študentov o morálnych hodnotách predstavených v knihe Cesta ku šťastiu.Obsahuje presný rozvrh vyučovacích hodín. Pri každej lekcii je uvedené, ako dlho daná lekcia trvá. Počas trvania celého programu sa vyučujúci môže plne opierať o túto príručku. Nájde v nej aj rôzne formuláre a dotazníky, pomocou ktorých môže vyhodnotiť úspech tohto vzdelávacieho programu. Hoci je táto príručka určená pre učiteľov škôl, býva tiež súčasťou rôznych programov pre mládež a v podstate ju môžu použiť akékoľvek ďalšie organizácie pôsobiace v spoločnosti. Učebné plány tejto príručky zahŕňajú 21 pravidiel knihy Cesta ku šťastiu a sú určené tínedžerom a mládeži. Tento učebný plán poskytuje jedinečný spôsob, ako predstaviť mladým ľuďom koncepty dobra a zla, čo vyústi v pozitívne a prínosné rozhodnutia.

Cesta ku šťastiu – film na DVD plus verejnoprávne oznamy

Verejnoprávne oznamy Cesta ku šťastiu nahraté spolu s filmom na DVD slúžia ako ďalšia učebná pomôcka. Pôsobivo interpretujú dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu, pričom každý z nich prináša veľmi silné posolstvo posilňujúce uvedomovanie si dôležitosti morálnosti a túžbu nasledovať tieto hodnoty založené na zdravom rozume.

Cesta ku šťastiu - brožúrka

Text knihy Cesta ku šťastiu vo forme malej brožúrky. K dispozícii sú balíčky, v ktorých je 12 kusov brožúr. Vyučujúci alebo konzultant, ktorý používa vzdelávací program Cesta ku šťastiu, by mal každému študentovi/pracovníkovi dať jeho vlastný výtlačok tejto brožúrky. Ktokoľvek si môže kúpiť celý balíček a rozdať brožúrky svojim priateľom, známym, spolupracovníkom a podobne.

Plagáty

Séria dvadsaťjeden plagátov (po jednom pre každé pravidlo) zahŕňa každé z pravidiel Cesty ku šťastiu. Plagáty sú vhodné do triedy na stenu alebo na nástenku. Táto pomôcka (spolu s presnými plánmi vyučovacej hodiny) pomáha učiteľovi a tiež zvyšuje vnímavosť študentov a podporuje používanie týchto pravidiel na každodennej báze.

Tento web používá súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohoto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.