CESTA KU ŠŤASTIU

O občianskom združení a o autorovi knihy Cesty ku šťastiu.

Predstavenie občianskeho združenia Cesta ku šťastiu

Občianske združenie Cesta ku šťastiu bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v decembri 2009.

Svoj názov prevzalo z rovnomennej knihy „Cesta ku šťastiu“, ktorá je zároveň základom, o ktorý sa jeho činnosti opierajú. Ide o morálny kódex založený na zdravom rozume publikovaný v roku 1981, ktorého autorom je spisovateľ a humanista L. Ron Hubbard.

Občianske združenie Cesta ku šťastiu zacielilo svoje aktivity do oblasti zlepšovania morálneho stavu spoločnosti, nakoľko morálka spoločnosti upadá a pri pohľade na opakujúcu sa históriu, úpadok morálky je spojený s poklesom duševného zdravia spoločnosti, a tým s oslabením spoločnosti ako takej.

Ihneď po zaregistrovaní začalo Občianske združenie s činnosťou, na ktorú bolo založené – pomáhať tam, kde je to potrebné a poukazovať na nové možné hľadiská pri riešení existujúcich problémov.

Oblasti, v ktorých sa úspešne angažuje sú: riešenie rómskej problematiky a podpora vzdelávania v oblasti morálnych pravidiel a ľudských práv, ktoré idú spoločne ruka v ruke.

Účel Občianskeho združenia Cesta ku šťastiu:
Hlavným účelom Občianskeho združenia je zastaviť súčasný úpadok morálnych hodnôt spoločnosti a obnoviť poctivosť a dôveru medzi ľuďmi.

Poslaním Občianskeho združenia je v zmysle platných právnych predpisov, medzinárodných dohôd a oficiálnych medzištátnych deklarácií:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia a resocializácia drogovo závislých,

b) poskytovanie sociálnej pomoci,

c) zachovanie kultúrnych hodnôt,

d) podpora vzdelávania,

e) ochrana ľudských práv,

f) ochrana a tvorba životného prostredia,

g) aktivity smerujúce k dosiahnutiu spokojnosti a šťastia ľudí.

Aktivity, ktorými zabezpečuje vyššie uvedené poslanie spočívajú najmä v osvete mravných a etických hodnôt, v organizovaní vzdelávacích programov zameraných na zlepšovanie porozumenia tomu, čo je šťastie a ako ho dosiahnuť.

L. Ron Hubbard

Autorom knihy Cesta ku šťastiu je pán L. Ron Hubbard. Poskytujúc praktické riešenia na tie najťaživejšie problémy ľudstva patrí L. Ron Hubbard k najvychvaľovanejším humanitárom všetkých čias. So svojimi dielami vo viac ako 250 miliónovom náklade a s tuctami medzinárodných bestsellerov tiež patrí medzi najvplyvnejších autorov.

Žiadny výrok necharakterizuje L. Rona Hubbarda lepšie ako jeho jednoduché vyhlásenie: Rád pomáham druhým a sledovať človeka, ako sa oslobodzuje od tieňov, ktoré zatemňujú jeho dni, považujte za najväčšie potešenie v mojom živote.

V rovnakom duchu pokračuje celosvetové hnutie, majúce teraz niekoľko miliónov členov, v šírení jeho odkazu pre zlepšenie spoločnosti vo viac než stovke krajín.

Ako hovorí v knihe Cesta ku šťastiu: „Človek si môže niekedy pripadať ako list vo víre vetra, ktorý ho ženie cez špinavú ulicu, či ako zrnko piesku, ktoré niekde uviazlo. Ale nikto nepovedal, že život je niečo pokojné a usporiadané: nie je. Človek nie je ani odviaty list, ani zrnko piesku – každý si môže do väčšej či menšej miery nakresliť svoju vlastnú cestu a kráčať po nej.“

Prečo L. Ron Hubbard napísal knihu Cesta ku šťastiu

Vidiac úpadok morálnych zásad a obmedzenie vplyvu inštitúcií, ktoré v histórii presadzovali tieto morálne zásady, napísal L. Ron Hubbard celkom svetský morálny kódex založený na zdravom rozume: Cestu ku šťastiu. Od jej prvého vydania používajú túto knižku ľudia mnohých rás a náboženského vyznania ako rozumnú príručku na pomoc samým sebe, svojim rodinám a svojim spolupracovníkom. Používajúc 21 pravidiel v nej obsiahnutých si deti a dospelí osvoja morálne zásady založené na ich vlastnom uvažovaní a porozumení toho, prečo a ako tieto zásady podporujú šťastnejší život.

Rád pomáham druhým a sledovať človeka, ako sa oslobodzuje od tieňov, ktoré zatemňujú jeho dni, považujte za najväčšie potešenie v mojom živote.

Tento web používá súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohoto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.