REFERENCIE

Referencie zo zahraničia a referencie na materiály od vyučujúcich.

Cesta ku šťastiu vo svete ...

„Táto malá knižka je morálny a etický zázrak, ktorý necháme preniknúť do našej spoločnosti, aby mohol byť jej odkaz odovzdaný všetkým právnikom a aby sa dostal do každého kúta našej domoviny. Nie je to religiózny ani politický odkaz; je to univerzálny odkaz. Vo všetkých častiach našej krajiny nájdeme silné vášne, sebectvo a ambície, ktoré majú tendenciu odkloniť ľudí od cesty ku šťastiu. Ak bude Kolumbia aplikovať to, čo učí táto knižka, stane sa ďalšou mierumilovnou, čestnou a zdvorilou krajinou. A nebudeme tu mať túto krvavú vojnu.“

– H.O., bývalý Minister vnútra, Kolumbia

„Z celého srdca vám ďakujem za úžasnú knižku Cesta ku šťastiu. Ja aj všetci moji priatelia ju s veľkým potešením čítame znovu a znovu. Je to nádherné vydanie a poskytuje hodnotné informácie o tom,
ako urobiť náš život šťastnejším. Odkazy v tejto publikácii sú dokonca ešte dôležitejšie pre nás – obyvateľov bývalého ZSSR – kvôli veľmi ťažkému obdobiu
v našom živote, ktorý teraz zažívame. Vaša knižka nám dáva nádej na lepšiu budúcnosť,
a to je jej najväčšia prednosť.“  

– V.A., St. Petersburg, Rusko

„Ďakujem vám za príležitosť oboznámiť sa s knižkou Cesta ku šťastiu. Myslím, že môže byť ľuďom v Litve nápomocná pri reforme našej kultúry a môže im poskytnúť predstavu medziľudských vzťahov založených na zdravom rozume, počas procesu zbavovania sa komunistickej nevedomosti.“
– Minister sociálneho zabezpečenia, Litva

„Veľmi si ceníme vašu snahu pri zlepšovaní ľudstva, zabezpečovaní lepšej budúcnosti pre ľudí na Ukrajine a vo svete. Sme vám zaviazaní za to, že naša najmladšia generácia môže vyrastať
v duchu vysokej morálky, za vašu dobrú vôľu a za to, že našim ľuďom ukazujete základy ľudských hodnôt. Bolo by úžasné mať aspoň jeden výtlačok tejto skvelej knižky na každej škole a v každej knižnici.“

– Ministerstvo školstva, Kyjev, Ukrajina

„Píšem vám, aby som vám potvrdil, že som dostal túto úžasnú knižku Cesta ku šťastiu.
Prijmite, prosím, moje najúprimnejšie poďakovanie. Počas čítania som zistil, že je to jeden z najdojímavejších spôsobov, ako hovoriť o živote a nezmyselnosti vojny. Odporúčam vytlačiť tak veľa kusov tejto knižky, koľko je len možné, vo všetkých jazykoch a distribuovať ich,
čo najviac, ľuďom po celom svete.“

– E. K., Veľvyslanec, stály predstaviteľ Slovenska v Spojených štátoch

„Táto knižka, ktorú som dostala pred 2 hodinami, je taká preplnená dôležitými informáciami pre život, že som nechala prácu tak a začala okamžite čítať. Ďakujem vám veľmi pekne! Pomôžeme vytvoriť lepší svet.“
– K.G., Centrum umenia, Nemecko

„Zažil som ťažké časy. Stal som sa jednou z obetí násilia,
keď bola do môjho domu hodená bomba. Stratil som vieru; začal som sa cítiť veľmi deprimovaný. Moja duša znovu ožila po prečítaní knihy Cesta ku šťastiu. Teraz cítim, že som šťastný a znovu žijem. Túto knižku môžem odporučiť všetkým, ktorí zažívajú trápenie a nenávisť.
Zmení váš život.“  

– L.E., Južná Afrika

„Teším ma, že môžem čítať túto knižku a učiť sa a používať tieto pravidlá pre lepší život a šťastie.
Cesta ku šťastiu neučí človeka, čo robiť a čo nerobiť. Poskytuje mi predstavu toho, aké zložité je žiť za súčasných okolností. Táto knižka bude veľmi užitočná pre ľudí v Rusku; pomôže im veriť v samých seba, nájsť podporu. Za súčasných strašných podmienok je pre prežitie ľudí veľmi dôležitá. Musia si veriť. Som si istá, že Cesta ku šťastiu im pomôže.“
– D.G., Moskva, Rusko 

„Ako Cesta ku šťastiu prekonáva hranice všetkých kultúr a náboženstiev,
budhistickí mnísi participujú na programe založenom na tejto knižke.“

Referencie na materiály od vyučujúcich...

„Spoločnosť v skutočnosti udržiavajú v chode
práve muži a ženy dobrej vôle.
Takíto ľudia sú ľahko napadnuteľní:
práve ich slušnosť im bráni v tom, 
aby si vytvárali
prehnané ochranné opatrenia. 
A predsa, práve od nich
závisí prežitie väčšiny ľudí v spoločnosti.“

Nevyhnutné je pracovať nielen s rómskou populáciou, ale aj s mladými ľuďmi, deťmi na všetkých školách na Slovensku. Je potrebné ich morálnym pravidlám učiť a to dôsledne, s maximálnym porozumením, tak aby sa im stali blízke. Materiály, na ktorých je založená naša práca sú profesionálne spracované a vystihujú realitu dnešných dní. Vyskúšali sme ich a zistili sme, že majú celospoločenské uplatnenie.

Názory niektorých vyučujúcich:

„V súčasnom svete plnom násilia si na základe skúseností z práce so žiakmi dovolím tvrdiť, že dnešná mládež nepozná hranice medzi slušným a drzým správaním. Mám pocit, že medzi mládežou nájdeme stále viac „citových mrzákov“. Je to smutné, ale deti sú buď veľmi precitlivené, alebo reagujú agresívne, ba ich správanie prechádza až do amoku. Váš metodický materiál je dobrou pomôckou na motiváciu žiakov. Na krátkych ukážkach zo života je možné názorne ukázať na javy v okolí, ktoré často krát prehliadame alebo si ich nechceme všimnúť. Pri diskusiách, po zhliadnutí krátkych filmov, sa stretávam so zarážajúcim zistením, že žiaci sa s takými situáciami denne stretávajú. Učiteľ má možnosť žiakom pomôcť a naviesť ich, ako takéto situácie riešiť a správne na ne zareagovať. Za Vašu pomoc srdečne ďakujem.“

„Forma spracovania jednotlivých pravidiel je zaujímavá a pútavá, blízka dnešnému mladému človeku. Žiaci so záujmom sledovali tento film a reagovali na jednotlivé scény vymieňaním si názorov, postrehov. Veľmi sa mi páči sprievodca, ktorý sa žiakom prihovára a vysvetľuje. Váš metodický materiál je veľmi dobrou pomôckou na motiváciu žiakov, núti zamyslieť sa, podáva jednotlivé zásady, pravidlá ako na dlani.“

„V súčasnosti sa mladí ľudia nezaujímajú o podstatné veci, nekontrolujú svoje správanie a často si neuvedomujú, ako ním ubližujú ľuďom okolo nich. Pri pozeraní DVD boli kapitoly, ktoré zaujali pozornosť našich žiakov. Bolo vidieť, že dané situácie sú im dobre známe. Veríme, že učiteľ s pomocou Cesty ku šťastiu dokáže zmeniť chovanie detí. Metodický materiál sa môže stať akýmsi odrazovým mostíkom k ich motivácii, a dúfame, že aj k zmene.“

Tento web používá súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohoto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.